Regio Deal
Makes and moves

Over de Regio Deal

Met de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves zetten het regionale bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, provincie Noord-Brabant en lokale overheden zich in om het economische ecosysteem in de regio Midden- en West-Brabant te versterken tot een veerkrachtige, duurzame en toekomstbestendige economie. Met een centrale rol voor het mkb voor in het bijzonder in de sectoren logistiek en maakindustrie. De Deal ondersteunt de regio’s Midden- en West-Brabant in hun ambitie een belangrijke speler te worden in verantwoorde productie en distributie, gedragen door het mkb.

De Regio Deal ondersteunt slimme en duurzame productie en distributie – waaronder biobased en circulaire productie en slimme en duurzame logistiek – met een zo laag mogelijke impact op de omgeving en slim en duurzaam onderhoud. Met inzet op een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel.

Nieuws

Biorizon, vrouw met bril, onderzoek
22-07-2021

Bio-aromaten van Biorizon: een klimaatvriendelijk alternatief

Aromaten zijn onmisbare bouwstenen voor de chemische industrie. Ze zijn gemaakt van aardolie, een fossiele grondstof die uitgeput raakt en...

Lees meer
Project 15 MindLabs in Tilburg
21-07-2021

De MindLabs formule: slimme mensen x kunstmatige intelligentie = creatieve oplossing

Met kunstmatige intelligentie maatschappelijke problemen oplossen. Dat is het doel van MindLabs, een samenwerkingsverband door Tilburg University, Fontys Hogeschool voor...

Lees meer
Human Capital West-Brabant zaaien en oogsten met robots
01-07-2021

Human Capital: Een succesvolle toekomst voor jong talent door experimenten

Het West-Brabantse bedrijfsleven staat te springen om goed opgeleide technische arbeidskrachten. Het onderwijs anticipeert daarop met een up-to-date en passend...

Lees meer
Sectoren overzicht

Versneld slimmer en duurzamer

De 17 samenhangende projecten concentreren zich op de volgende schakels en cross-overs in de valueand supply keten: GROW, MAKE, MOVE & MAINTAIN. Ondersteunend en randvoorwaardelijk aan het slimmer en duurzamer maken van deze vier schakels zijn ook op gebied van menselijk kapitaal, gedrag en levenlang ontwikkelen, innovaties nodig. Met LEARN maken we het eco-systeem circulair.

Sectoren

Slimmer en duurzamer groeien en voeden

Slimmere en duurzamere bio-based materialen

Slimmer en duurzamer vervoeren

Slimmer en duurzamer onderhouden

Slimmer en duurzamer kennis delen en leren

Onze ambitie

Met de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves zetten we ons in om het economische ecosysteem in de regio Midden- en West-Brabant te versterken tot een duurzame en toekomstbestendige economie met een centrale rol voor het MKB, in het bijzonder in de sectoren logistiek en maakindustrie.

Betrokken partners