Regio Deal
Makes and moves

Over de Regio Deal

Met de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves zetten het regionale bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, provincie Noord-Brabant en lokale overheden zich in om het economische ecosysteem in de regio Midden- en West-Brabant te versterken tot een veerkrachtige, duurzame en toekomstbestendige economie. Met een centrale rol voor het mkb voor in het bijzonder in de sectoren logistiek en maakindustrie. De Deal ondersteunt de regio’s Midden- en West-Brabant in hun ambitie een belangrijke speler te worden in verantwoorde productie en distributie, gedragen door het mkb.

De Regio Deal ondersteunt slimme en duurzame productie en distributie – waaronder biobased en circulaire productie en slimme en duurzame logistiek – met een zo laag mogelijke impact op de omgeving en slim en duurzaam onderhoud. Met inzet op een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel.

Nieuws

REGIO-Deal-Curio-TechLab
08-02-2023

TechLab Curio: Groeiende multivoorziening waar onderwijs en bedrijven samenkomen

Het TechLab van Curio en Bergen op Zoom is een multi-inzetbare omgeving waar studenten engineering werken aan projecten voor het...

Lees meer
Project 11 NewWays
12-12-2022

Regio Deal DALI-projecten werpen hun vruchten af en dragen bij aan vernieuwing logistiek Midden- en West-Brabant

Data Science voor Logistieke Innovatie (DALI) is een van de projecten die geld ontving uit Regio Deal Midden- en West-Brabant....

Lees meer
Infographic van Treeport
14-07-2022

Regio Deal draagt bij aan bloeiende boomteeltsector

Op Hazeldonk langs de A16 bouwt Business Center Treeport een duurzaam kenniscentrum voor boomteelt. Dit Experience and Excellence Center (E&E...

Lees meer
Sectoren overzicht

Versneld slimmer en duurzamer

De 17 samenhangende projecten concentreren zich op de volgende schakels en cross-overs in de valueand supply keten: GROW, MAKE, MOVE & MAINTAIN. Ondersteunend en randvoorwaardelijk aan het slimmer en duurzamer maken van deze vier schakels zijn ook op gebied van menselijk kapitaal, gedrag en levenlang ontwikkelen, innovaties nodig. Met LEARN maken we het eco-systeem circulair.

Sectoren

Slimmer en duurzamer groeien en voeden

Slimmere en duurzamere bio-based materialen

Slimmer en duurzamer vervoeren

Slimmer en duurzamer onderhouden

Slimmer en duurzamer kennis delen en leren

Onze ambitie

Met de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves zetten we ons in om het economische ecosysteem in de regio Midden- en West-Brabant te versterken tot een duurzame en toekomstbestendige economie met een centrale rol voor het MKB, in het bijzonder in de sectoren logistiek en maakindustrie.

Betrokken partners