Privacy Statement

De informatie op deze website van Regio Deal Midden-en West-Brabant wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie aanwezig zijn. Mocht je constateren dat hier sprake van is, dan waarderen we het als je ons daarover informeert via communicatie@west-brabant.eu.

Cookies

De website van Regio West-Brabant gebruikt cookies. Dit zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te bedienen. Bijvoorbeeld om de website goed te laten werken, zodat je ingelogd kunt blijven, of om het gebruik van onze website te analyseren. We gebruiken cookies niet om websitebezoekers persoonlijk te identificeren.

Facebook, Twitter en YouTube

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Ook laden we direct filmpjes in van YouTube. Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen (Facebook, Twitter, YouTube). Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer je op deze links klikt.

Persoonsgegevens

Gegevens die je aan ons verstrekt gebruiken we enkel voor het doel waarvoor je ze met ons deelt. We bewaren ze niet langer dan nodig en delen ze niet met derden zonder je daar op voorhand over te informeren, of je toestemming voor te vragen.

Onderstaande privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je als,

 • je je inschrijft voor een evenement dat door ons wordt georganiseerd;
 • je via de e-mail of een formulier op onze website contact met ons opneemt;
 • je een subsidieaanvraag hebt ingediend;
 • je onze website bezoekt: voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website.

 

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • meestal: naam en e-mailadres.
 • mogelijk, wanneer dat relevant is: organisatie, telefoonnummer, functie, bestuurs-portefeuille, e-mailadres secretariaat.

 

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • transparant over deelnemers van ons samenwerkingsverband te communiceren;
 • contact met je opnemen of te onderhouden;
 • de website te optimaliseren;
 • nieuwsbrieven te verzenden;
 • je arbeidsovereenkomst uit te voeren;
 • beoordelen van subsidieaanvragen;
 • het organiseren van opleiding/workshop/informatiebijeenkomst goed te laten verlopen.

 

2. Informatie, wijziging, correctie, wissen, overdracht en bezwaar

Je kunt contact opnemen met Regio West-Brabant via info@west-brabant.eu voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van je verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • correctie, beperking, verwijdering of overdracht van je gegevens.

3. Beveiliging van je gegevens

Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

4. Derden

 • Wij verstrekken je gegevens niet aan derden zonder daarvoor op voorhand toestemming aan je gevraagd te hebben, of je daarover op passende wijze geïnformeerd te hebben.
 • Voor verschillende toepassingen werken wij samen met derden. Daar waar wij samenwerken met externen hebben we verwerkingsovereenkomsten afgesloten die borgen dat de betreffende verwerker niets met je data mag doen zonder uitdrukkelijke toestemming van onze kant en dat hij de technische beveiliging van zijn systemen op orde heeft.

5. Fotografie

Wij kunnen foto’s van deelnemers aan onze evenementen publiceren op onze website of in andere middelen. Wij kondigen het maken van foto’s te allen tijde aan en de fotograaf zal zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn bij evenementen. Wanneer je niet gefotografeerd wilt worden, laat dit ons weten. Wij nemen dat in acht.

6. Het bewaren van je gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking, of dan andere wetgeving die het bewaren verplicht. Per proces hebben we daarover uitgangspunten gedefinieerd in ons verwerkingsregister (in ontwikkeling). Indien je hier vragen over hebt, beantwoorden we die graag via avg@west-brabant.eu.

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.