Regio Deal draagt bij aan bloeiende boomteeltsector

14-07-2022

Op Hazeldonk langs de A16 bouwt Business Center Treeport een duurzaam kenniscentrum voor boomteelt. Dit Experience and Excellence Center (E&E Center) wordt hét visitekaartje van Treeport. Bedrijven en instellingen doen hier straks onderzoek voor boomteelt. Ze doen productinnovaties, die ze testen en demonstreren. Sinds 1 januari 2022 is Peter Berben als projectleider verantwoordelijk voor de opzet van dit kenniscentrum.

Bloeiend centrum

Het doel van het  E&E Centre is initiatieven ontwikkelen en projecten uitvoeren die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in West-Brabant en over de grens in België.  Een coöperatie met zo’n 115 leden: boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en bedrijven. Dankzij de (grensoverschrijdende) samenwerking maken ze van de regio het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa, met Zundert als bloeiend centrum.

Op de Europese kaart

Peter Berben: “We willen Treeport groter en bekender maken. Het wordt de hotspot en uitvalsbasis, het visitekaartje en het vliegwiel. Zo zet de boomkweeksector zich prominent op de Europese kaart. Ik ben gevraagd om het E&E Center op te zetten en vorm te geven. Dat doen we onder andere met subsidie van Regio Deal Midden- en West-Brabant. Na de zomer gaan we bouwen op de grens bij Hazeldonk. We verwachten dat het centrum in 2023 klaar is.”

Werk en onderwijs

“In het nieuwe centrum komen aan boomteelt verwante bedrijven, agrologistiek en toeleveranciers. Zo creëren we werk voor mbo’ers en hbo’ers. Kennisinstellingen HAS, AERIS, Avans en Curio starten onderwijsprojecten in en vanuit ons centrum. We gaan voor internationale allure met over the top innovaties.”

Promotie en innovatie

“Naast onderwijs en educatie, lezingen en workshops, werken we aan promotie en innovatie. Bij promotie is het belangrijk dat je de wereld laat zien wat je doet en wat je meerwaarde is. Met de derde pijler, innovatie, laat je baanbrekende ideeën zien. En we gaan voor het hoogste! Vanuit E&E Center faciliteren we heel graag de meest vergaande ideeën.”

Groen is de beleving

“Uiteraard is het centrum gericht op bomen en planten. Een interessante vraag waar wij ons over buigen is wat verkopen we eigenlijk? Co2, geluk, gezondheid of groen? We richten de ruimtes van het centrum in op vijf kansrijke thema’s:

 1. Vertical Farming
  Bij Vertical Farming worden planten voor voedselvoorziening of als plantaardige grondstof in een gecontroleerde omgeving geproduceerd. Planten telen in gestapelde teeltlagen met gebruik van LED verlichting, airconditioning, ventilatoren en systemen die planten voorzien in hun groeibehoeften.
 2. Biotech
  Biotechnologie wordt onder andere toegepast om eiwittenpeptidenen vaccins te produceren.
 3. Pharma
  Boomkwekerij en farmacie gaan hand in hand. De natuur is de oplossing voor heel veel problemen. Welke stoffen zit er in bloemen, planten, bladeren?
 4. Robotisering
  De robotisering van de Nederlandse landbouw komt naar verwachting in een stroomversnelling. Robots worden grootschaliger ingezet, zoals drones, oogstrobots en grondsensoren die de bodemkwaliteit en luchtvochtigheid meten.
 5. Biobased bouwen
  Biobased based bouwen is een manier van bouwen die zich baseert op de natuur. Vaak gaat het hierbij om het toepassen van biobased bouwtechnieken (skeletbouw) en het gebruik van natuurlijke en hernieuwbare biobased bouwmaterialen, zoals hout, of verschillende grassoorten.

Meer op de trom roffelen

“Als alles klaar is, staat er een hotspot waar West-Brabant trots op mag zijn”, merkt Berben tot slot op. “Eigenlijk kennen maar weinig mensen Treeport. Dat gaat zeker veranderen. Ik zie een sector die graag wil innoveren. Kennisinstellingen staan te popelen om aan te haken. Ik ben ervan overtuigd dat we een mooi centrum op een wereldpodium gaan zetten. Let dus op het tromgeroffel!”

Heb je innovatieve, out-of-the-box gedachtes of ideeën?

Aarzel niet en neem contact op met Peter@Treeport.eu