TechLab Curio: Groeiende multivoorziening waar onderwijs en bedrijven samenkomen

08-02-2023

Het TechLab van Curio in Bergen op Zoom is een multi-inzetbare omgeving waar studenten engineering werken aan projecten voor het bedrijfsleven en waar vmbo-leerlingen zich komen verwonderen aan techniek. Het TechLab is opgezet met middelen vanuit de Regio Deal Midden- en West-Brabant en is onderdeel van het project Human Capital Topsectoren. Er wordt intensief samengewerkt met Sterk Techniekonderwijs (STO).

 

Foto: TechLab Curio

Lars Damen, programmanager van het project Human Capital Topsectoren, bezocht Mariska Dijke, projectleider van Techniek in de Regio en onderwijskundig expert van TechLab Curio. Op de Nobellaan in Bergen op Zoom is één van de grootste techniek vakscholen van West-Brabant gevestigd. Omdat West-Brabant een regio is met veel techniek en bedrijven schreeuwen om meer vakspecialisten is het belangrijk een goed beeld te scheppen van wat techniek en technologie is in de 21e eeuw: “Maakonderwijs, innovatieve oplossingen bedenken, samenwerken en veelal schone handen”, aldus Dijke.

Maakonderwijs

Het TechLab is zo ingericht dat het hiertoe uitnodigt en dat het maakonderwijs en actief leren ondersteunt gaat Dijke verder, terwijl de 3d-printers op de achtergrond onderdelen aan het produceren zijn voor de opleiding Engineering. “De studenten krijgen allemaal €500,- voor hun afstudeerproject, maar meestal zijn de ideeën van de studenten zo goed dat bedrijven een veelvoud bijleggen”. Het is nu leeg en vroeg, maar deze omgeving biedt optimaal de ruimte om flexibel onderwijs te geven, in projectgroepen samen te werken et cetera.

Positieve ervaring

Maar er is nog iets bijzonders wat hier gebeurt. Vmbo-scholen en basisscholen (groep 7/8) komen graag naar het TechLab. Leerlingen kunnen hier een positieve ervaring met techniek opdoen. Belangrijk: je kiest zelf wat je wilt maken en gaat me een concreet product naar huis. Ze programmeren zelf een lichtslang of een spelletje pong met ledverlichting, printen een deurhanger om de ouders uit hun kamer te kunnen houden of bedrukken een eigen mok. Daar begint het mee, ervaren dat je met techniek mooie dingen kan creëren. Deze ‘techniekmiddagen’ zijn ook goed voor de kennisdeling tussen docenten mbo en vmbo.

Volgens Programmamanager Lars Damen is het goed waar het TechLab voor staat. De economie in Midden- en West-Brabant draait op techniek en de vakspecialisten die bij de bedrijven werken (Makes). “Via deze projecten hopen we leerlingen te interesseren voor een techniek, of ze nou uiteindelijk een technische opleiding gaan volgen of niet. Natuurlijk zou dat mooi zijn, maar techniek is overal om ons heen. Het zit verweven in ons werk en onze leefomgeving.”

Het TechLab wordt naast een plek waar leerlingen de, hierboven beschreven, techniekmiddagen volgen en mbo-studenten aan hun projecten werken ook een voorbeeld in de regio hoe je de fysieke leeromgeving flexibeler in kan richten.

Klassikaal onderwijs 2.0

Verrijdbare kasten en tafels. Scheidingselementen om snel en effectief subgroepen te kunnen maken. Verrijdbare digiborden en ‘plug & play’ obs-bot-camera’s waarmee studenten thuis of een demo vanuit een bedrijf kan worden ‘ingebeld’. Onderwijs is zeker niet meer alleen klassikaal 60 minuten naar de docent luisteren. Dijke: “Zeker de uitleg van de docent-expert, de groepsinstructie die is en blijf van waarde. Maar als jij als student die stof al beheerst of verder bent met je opdracht, stage of project kun je prima alleen of met je projectgroep in één van de kleinere cabines van het TechLab verder werken aan andere leeractiviteiten.” De docent of instructeur ziet dan nog steeds de studenten door de glazen deur. Deze manier van actief en flexibel leren en het gedifferentieerd werken binnen een klas of groep vraag om een andere leeromgeving dan de busopstelling.

Een goede start

Onderwijsteams van heel Curio kunnen komen kijken op de locatie in Bergen op Zoom om inspiratie op te doen hoe je de fysieke leeromgeving kan inrichten om flexibeler onderwijs te geven. Tussen 2024 en 2027 werkt Curio aan 3 van dit soort etalage’s. “Het drie keer uitvergrootte TechLab is er daar één van. Een mooie spin off van het project. Ook daar heeft de Regio Deal een mooi steentje aan bijgedragen”, aldus Dijke. Vanuit het project wordt nauw samengewerkt met STO, programmamanager Charlotte Groenhout en Jerry van Schilt namens de kwaliteitsagenda.