Human Capital Topsectoren
stoomt werknemers van de toekomst klaar

28-04-2021

Contact

Lars Damen

lars.damen@west-brabant.eu

06-23922222

Eveline Riedé

eveline.riede@west-brabant.eu

Deelnemende partijen

Avans, Curio, HAS hogeschool, Stichting Vakopleiding Metaal en de Uitvindfabriek.

Website: www.west-brabant.eu

Regiodeal-project Human Capital Topsectoren zet in op het ontwikkelen en opleiden van het arbeidstalent voor het regionale bedrijfsleven. Het is een Impulsprogramma kwalitatieve werkgelegenheid, Leven Lang Leren  (LLL) en duurzame inzetbaarheid personeel in topsectoren. Het project Human Capital Topsectoren stoomt nieuw personeel klaar voor de toekomst en brengt hen in contact met innovatie in het bedrijfsleven en onderwijs.

Bedrijven actief binnen de topsectoren van West-Brabant (HighTech Maintenance, Logistiek en Agrofood/Biobased en Creatieve dienstverlening) investeren volop in innovatie en technologie. De vraag naar nieuw arbeidstalent met de juiste competenties neemt toe. Maar arbeidstalent met de passende competenties en vaardigheden, en die ook nog aansluiten bij innovatieve bedrijven uit de regio, is zeer schaars. Dit belemmert de economische groei en de innovatiekracht van bedrijven en daarmee de welvaart binnen onze regio.

Human Capital Topsectoren

Kenniseconomie

Binnen een kenniseconomie zoals die er nu is, is arbeidstalent een belangrijke factor voor economische groei. In het project Human Capital Topsectoren draait alles om de ontwikkeling van talent en de aansluiting van opleidingen op de (toekomstige) vraag vanuit het bedrijfsleven. Samen met partners als Avans, Curio, HAS hogeschool, Stichting Vakopleiding Metaal en de Uitvindfabriek creëren we meer instroom in opleidingen die relevant zijn voor het bedrijfsleven in de regio.

Werken aan skills

Dankzij de samenwerking zorgt men ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn voor werkenden om zich bij te scholen. Ook creëren de deelnemers inspirerende leeromgevingen waar leerlingen en studenten kunnen experimenten met moderne technologie. Er worden verschillende projecten en initiatieven gelanceerd, zoals een skillslab robotlassen waar lassers zich kunnen laten bijscholen tot lasprogrammeur. Zo blijven de praktische en technische skills behouden, ondanks de automatisering in de techniek.

Onderzoek en onderwijs

Daarnaast ligt er binnen het Regio Deal-project een focus op theoretisch onderwijs. Onder andere door het organiseren van een lectoraat robotisering en sensoring in stelling. Samen met studenten wordt onderzoek gedaan naar robotisering binnen de eerdergenoemde topsectoren. Op basis van de opgedane kennis worden vervolgens trainingen door heel de regio en het land georganiseerd.

Denk daarbij ook aan een speciaal Kennisloket AgroFood & Biobased. Hierin werken studenten van Curio en de HAS Hogeschool aan innovatieopdrachten van West-Brabantse bedrijven. Deze opdrachten gaan bijvoorbeeld over de toepassing van biobased kunststoffen of precisielandbouw en techniek challenges om leerlingen op het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met techniek.

Andere projecten

Project 13 CAMPIONE 2.0

Campione 2.0

Het blijft lastig voor mkb’ers: Smart Maintenance (voorspelbaar onderhoud) en Smart Industry (automatisering en gegevensuitwisseling) toepassen in hun bedrijf. Het...

Lees meer
DCMC nieuwe hal Fieldlab

DCMC

Het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) kreeg Regio Deal-subsidie ​​voor onder andere het opzetten van een Smart Industry fieldlab op...

Lees meer
Project 16 Techniekcoalitie

Nieuwe techniek coalitie

Een goed functionerende arbeidsmarkt is een voorwaarde voor vernieuwing. We investeren daarom in het ontdekken, benutten en behouden van talent...

Lees meer