DAB
Delta Agrifood Business

28-04-2021

Contact

Peter Berben
+ 31 6 51788158
p.berben@bergenopzoom.nl

Deelnemende partijen

Naast inmiddels een groot aantal huurders van DAB zijn HAS Hogeschool, Curio, Gemeente Bergen op Zoom, REWIN West-Brabant, Royal Cosun, Lamb Weston/Meijer, Rijk Zwaan, ZLTO, CZAV als formele partners bij de ontwikkeling van Delta Agrifood Business betrokken.

Delta Agrifood Business (DAB) in Bergen op Zoom is hét innovatie- en expertisecentrum voor plantbased agrifood in de Zuidwestelijke Delta. Het gebouw huisvest onderwijsinstellingen, start-ups en bedrijven en biedt specifieke voorzieningen als laboratoriumfaciliteiten en klimaatkassen.

De DAB-partners willen samenwerking in de agrofoodsector stimuleren en faciliteren, tussen bedrijfsleven, overheden (lokaal en regionaal) en onderwijs in de meest brede zin van het woord. Dus van middelbaar onderwijs via universiteit tot verschillende kennisinstellingen. DAB levert daarmee een bijdrage aan de blijvende toestroom van (jong) talent naar de sector en met name binnen de Zuidwestelijke Delta. De locatie in Bergen op Zoom dient daarbij als ontmoetingsplaats, opleidingscentrum, en onderzoeks- en ontwikkelfaciliteit. Hiermee vult DAB een ontbrekende schakel in het ecosysteem in.

Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden werken in DAB samen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. De thema’s waar de focus op ligt, sluiten aan bij de prioriteiten van de Provincie Noord-Brabant: eiwittransitie, duurzame bodem, Zero Waste (inclusief energie) en duurzame voedselverpakkingstechnieken en -materialen.

DAB

Andere projecten

Symbiosis for growth, algemene foto Groei MKB

Symbiosis4Growth

Samenwerkingsplatform om op methodische wijze en middels workshops de stromen van (rest)materialen, energie (bijv. warmte) kennis, faciliteiten, human capital van...

Lees meer