Up New Bouw wordt nieuw centrum voor circulair bouwen

03-02-2020

In de Week van de Circulaire Economie op woensdag 3 februari hebben Midpoint Brabant, Avodubo en Roozen van Hoppe een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van Up New Bouw. In dit informatie-, educatie- en inspiratiecentrum kunnen professionals, studenten en bezoekers zich laten inspireren tot circulaire economische ideeën en initiatieven. Het centrum valideert deze en ontwikkelt ze tot businessinnovaties. Je kunt er ook terecht voor her-, om- of bijscholen tot bouw gerelateerde beroepen. Up New Bouw kijkt naar alle schakels in de bouwketen. Op welke plek het centrum komt wordt nader onderzocht.

Herman Gels, programmamanager Midpoint Brabant Circulair, licht toe: “De bouwsector is verantwoordelijk voor het gebruik van veel grondstoffen en materialen. Dit heeft vele gevolgen. De vastgelegde afspraken in het klimaatakkoord maken dat ook de bouwsector moet bijdragen aan een schonere wereld. Intussen zorgt nieuwe wetgeving voor extra druk. Met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw (WKB) per 1 januari 2022 neemt de verantwoordelijkheid van de bouwer toe. Dit vraagt om een groeiend besef van kwaliteit in de bouwketen. Met Up New Bouw willen we hier niet één steentje, maar héél veel stenen aan bijdragen. Zoals we dit ook gaan doen met Up New Textiles en Up New Leather. Up New Bouw wordt een landelijk georiënteerde hotspot voor circulaire bouw.”

Andere methodes

Vincent van Rijsewijk van Avodubo (Academie voor Duurzame Bouw) vult aan: “Om een circulaire en duurzame bouw te realiseren moeten we andere methodes, materialen en technieken toepassen. Op dit gebied is er nog veel te leren. Bovendien is de kennis erg versnipperd over de verschillende bouwketens. Avodubo ontsluit deze kennis en versnelt de transitie naar circulaire bouw. Door Avodubo samen met Midpoint Brabant en Roozen van Hoppe om te zetten in een Up New Bouw centrum, komen we sneller tot een beter resultaat. We gaan alle schakels in de bouwketen met elkaar verbinden, zoals producenten, leveranciers, aannemers, adviseurs, afvalinzamelaar, recyclingbedrijven, overheden en onderwijs. Want alleen zo kun je een substantiële bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s als duurzame bouwontwerpen en -materialen, emissies, energie, circulaire economie en klimaatadaptatie.”

Up New Bouw moet uiteindelijk leiden tot concrete circulaire bouwprojecten. Midpoint Brabant geeft richtlijnen, versnelt processen en procedures, en adviseert bij de financiering. Avodubo verkent en begeleidt de methoden bij de trajecten. En Roozen van Hoppe richt zich op de uitvoering.

Bij het webinar is de samenwerkingsovereenkomst voor Up New Bouw ondertekend door Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant), Vincent van Rijsewijk (eigenaar SOOH en initiatiefnemer Avodubo), Frank van Duren (eigenaar Kera-Eco en initiatiefnemer Avodubo), Felix Duterloo (ondernemer bij Internetmakelaars) en Hendrik Roozen (CEO Roozen van Hoppe Groep).

Meer weten?

Kijk op www.midpointbrabant.nl/circulair