Techniekcoalitie Brabant: 'Bedrijven in technieksector helpen ontwikkelen en innoveren'

29-03-2022

Brabant heeft een groot tekort aan goed opgeleide technische vakmensen. Door technologische innovaties moeten bedrijven, opleidingen en werknemers blijven ontwikkelen. Techniekcoalitie Brabant ondersteunt hierbij. In de coalitie zitten landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties in de techniek en hun ontwikkel- en opleidingsfondsen. Techniekcoalitie Brabant krijgt subsidie van Regio Deal Midden- en West-Brabant. Anke Meuffels trekt de kar van het actieprogramma.

Samen vertegenwoordigen ze in Midden- en West Brabant ruim 2.000 maak-, metaal- en installatiebedrijven. Ze bundelen hun krachten met de regio’s Midden- en West-Brabant, mbo en hbo. Techniekcoalitie Brabant ondersteunt ondernemingen om met minder vakmensen meer voor elkaar te krijgen. Zij steunen werknemers om de sector te versterken.

Actie is nodig

Anke Meuffels: “Techniekcoalitie Brabant helpt technische bedrijven vernieuwen. We moeten het hebben van slim en innovatief werken en leren.” Dankzij de Regio Deal verbindt de coalitie alle landelijke en regionale organisaties. Samenwerking en actie van alle partijen in de techniek is hard nodig. “Het tekort aan vakmensen loopt alleen maar op. De komende jaren stromen veel ervaren mensen uit. Er zijn gewoonweg te weinig jonge instromers. Veel bedrijven hebben hun handen vol aan de waan van de dag. Er is geen tijd voor voorbereiden op grote veranderingen, zoals de energietransitie”, legt ze uit.

Techniekcoalitie Brabant biedt bedrijven praktische ondersteuning. Het programma kent drie oplossingsrichtingen, vertelt Meuffels.

Efficiënter en slimmer werknemers inzetten op de werkvloer

“Het is duidelijk dat we meer moeten doen met minder mensen. Werkgevers moeten hun bedrijfsvoering en organisatie vernieuwen en eigen personeel efficiënt inzetten. Bedrijven investeren in medewerkers. Ze leren en ontwikkelen binnen het eigen bedrijf, gericht op de toekomst van het bedrijf. Op de werkvloer is immers de meeste winst te behalen.”

“Onze ambitie is om 90 bedrijven in West- en Midden-Brabant te ondersteunen bij het maken van ontwikkel- en veranderplannen. Daar hebben we acht adviseurs voor. In samenwerking met onze partners bieden we bedrijven advies, hulp bij het maken van een veranderplan, een scholingsplan en ontwikkel- en opleidingsbudget. We willen uiteindelijk 1500 medewerkers opleiden of bijscholen, voor duurzame inzet bij het bedrijf.”

Nieuwe vakmensen via zij instroom

“We willen 60 mensen interesseren voor techniek, omscholen en een nieuwe werkplek bieden bij technische bedrijven. Dat is best lastig. Waar haal  je die mensen vandaan? De krapte op de arbeidsmarkt is enorm! Wie nog nooit in de techniek werkte, heeft flink wat startbagage nodig om zinvol aan de slag te gaan. Een mooie uitdaging om ondernemingen in West- en Midden-Brabant te helpen aan gemotiveerd en goed opgeleide personeel.”

Leerlingen hebben de toekomst

“We gaan leerlingen begeleiden én nieuwe methoden en inhoud ontwikkelen voor technische opleidingen. Ons doel is dat leerlingen duurzame competenties ontwikkelen. Daar hebben ze  hun hele loopbaan profijt van in de praktijk, door stage te lopen in een technisch bedrijf. Met het traject de Hybride Techniekopleider draaien we dat om. Het bedrijf komt naar de scholen toe! Techniekcoalitie Brabant ondersteunt de opleiding voor hybride techniekopleiders. Werknemers leren kennis en kunde overdragen aan leerlingen of vakcollega’s. Ze geven les op scholen en inspireren leerlingen met praktijkkennis in de schoolbanken.”

Kennisplatform oZone

Met hulp van de Regio Deal zet de Techniekcoalitie Brabant kennisplatform oZone in. Een gebruiksvriendelijke leeromgeving van en voor technische bedrijven. Vakmensen spijkeren hun kennis bij met e-learning op het platform. Met mbo en hbo bieden we werkenden modules uit het reguliere onderwijs aan, legt Meuffels uit. “Een onderneming maakt binnen oZone op maat leerpaden voor medewerkers. Of vergemakkelijkt inwerken van nieuwe mensen.” Regio Deal geeft extra publiciteit aan oZone en brengt pioniersbedrijven uit de regio bij elkaar om van elkaar te leren.”

Trots op techniek

“We zijn nu een jaar bezig en nog aan het zaaien. We liggen op schema en behaalden al mooie resultaten. Er lopen 23 trajecten bij bedrijven”, gaat ze verder. “Fontys begon met een klasje van 14 hybride techniekopleiders. Daar ben ik trots op. Natuurlijk is het voor mij pas echt geslaagd als we alle programmalijnen voor elkaar krijgen. Als alle landelijke en regionale partners, onderwijs en bedrijfsleven elkaar goed weten te vinden en als een geoliede machine werken. Uiteindelijk willen we meer mensen voor technische beroepen verleiden en behouden. En met zijn allen weer trots zijn op de technieksector. Daar gaat het om.”