Symbiosis4Growth
onderzoekt uitwisseling reststromen mkb-sector

01-04-2021

Samenwerkingsplatform Symbiosis4Growth buigt zich over de vraag hoe restmaterialen, energie, water en capaciteit van de ene mkb’er kunnen worden ingezet als grondstof voor de andere mkb’er. Ontwikkelingsmaatschappijen REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant, Impuls Zeeland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de BOM vormen samen het uitvoerende team van Symbiosis4Growth (S4G) dat met deze zogenoemde reststromen aan de gang gaat. Het platform kwam mede tot stand dankzij de Regio Deal Midden- en West-Brabant.

Regiodeal

Door gesprekken en werksessies vinden de bedrijven manieren om reststromen van het ene bedrijf in te zetten als grondstof voor een ander bedrijf. Dit heet industriële symbiose. Een succesvolle match leidt uiteindelijk tot kostenbesparing, innovatie en is goed voor het milieu. Daarnaast zorgt het ervoor dat de mkb’ers beter in de regio zijn geworteld. Dit draagt bij aan de economische versterking van West- en Midden-Brabant en Zeeland, legt Yvette Estourgie uit. Zij is penvoerder van het project vanuit REWIN West-Brabant.

Succesvolle matches

“Met de financiële steun uit de Regio Deal kreeg het project het voor elkaar om potentiële matches om te zetten naar concrete industriële symbioses. Dankzij het geld konden twee projectleiders aangesteld worden, die met de mkb’ers over de potentiële match in gesprek gingen”, gaat Estourgie verder. “Zij gaven samen met de ondernemer en met experts handen en voeten aan deze match zodat deze stap voor stap werden gerealiseerd.” Daarnaast is er een samenwerking met Avans (Centre of Expertise Biobased Economy) gestart om interessante potentiële matches door studenten te laten onderzoeken. “Eindelijk zien we niet alleen potentie maar ook daadwerkelijk realisatie. En dat in een coronatijd. Een gouden greep!”, aldus Estourgie.

Resultaten in de praktijk

Symbiosis4Growth zorgt dus al voor boeiende resultaten. Hieronder vertellen de twee projectleiders over het succes van samenwerkingen en experimenten.

Dalco Food (Oosterhout), Agristo (Tilburg), Farm Pack (Kapelle) en Boerschappen
(Breda)
Projectleider Wouter de Buck legt uit: “Dalco Food specialiseert zich in de ontwikkeling en productie van vegetarische en veganistische maaltijdcomponenten. Het bedrijf is geïnteresseerd in het gebruik van hoog kwalitatieve reststromen, die bij voorkeur regionaal zijn. Binnen ons project bij Symbiosis4Growth experimenteren ze op dit moment met restmateriaal van maiskolven (jaarlijks 3.000 ton afkomstig van Farm Pack) en diepvriesfrites (afkomstig van Agristo). Bij succes kan Dalco Food producten distribueren via de maaltijdboxen van Boerschappen in Breda. De Buck spreekt van een gunstig resultaat: “Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de regionale circulaire economie door jaarlijks 6000 ton CO2 te besparen.”

Lineage Logistics (Bergen op Zoom)
Projectleider Sape de Haan over Lineage Logistics: “Lineage Logistics is een internationaal bedrijf, gespecialiseerd in vervoer en opslag van voedingsmiddelen. Verduurzaming van het energieverbruik speelt vanwege onder andere gekoelde opslag een belangrijke rol. De koelmachines bij Lineage Logistics produceren grote hoeveelheden onbenutte restwarmte. Als kansrijke afnemer van deze restwarmte denken we aan verwarming van woningen en utiliteitsgebouwen in de omgeving. Rekening houdend met seizoeninvloeden berekenden we de warmtevraag. Het resultaat: hiermee komt de warmtevraag uit op circa 20 miljoen kWh, goed voor 3.000 huishoudens en een jaarlijkse besparing van circa 3 miljoen m3 aardgas en 5.600 ton CO2.”