Human Capital Topsectoren
stoomt werknemers van de toekomst klaar

12-05-2021

Regio Deal-project Human Capital Topsectoren zet in op het ontwikkelen en opleiden van het arbeidstalent voor het regionale bedrijfsleven. Programmamanager Lars Damen van Regio West-Brabant (RWB) vertelt over de voortgang van dit Regio Deal-project, dat nieuw personeel klaarstoomt voor de toekomst en in contact brengt met innovatie in het bedrijfsleven en onderwijs.

Bedrijven actief binnen de topsectoren van West-Brabant (HighTech Maintenance, Logistiek en Agrofood/Biobased en Creatieve dienstverlening) investeren volop in innovatie en technologie. De vraag naar nieuw arbeidstalent met de juiste competenties neemt toe. “Maar arbeidstalent met de passende competenties en vaardigheden, en die ook nog aansluiten bij innovatieve bedrijven uit de regio, is zeer schaars”, licht Damen toe. “Dit belemmert de economische groei en de innovatiekracht van bedrijven en daarmee de welvaart binnen onze regio.”

Human Capital Topsectoren

Kenniseconomie

Binnen een kenniseconomie zoals die er nu is, is arbeidstalent een belangrijke factor voor economische groei. In het project Human Capital Topsectoren draait alles om de ontwikkeling van talent en de aansluiting van opleidingen op de (toekomstige) vraag vanuit het bedrijfsleven. “Samen met partners als Avans, Curio, HAS hogeschool, Stichting Vakopleiding Metaal en de Uitvindfabriek creëren we meer instroom in opleidingen die relevant zijn voor het bedrijfsleven in de regio”, legt hij uit.

Het geld vanuit de Regio Deal leidde, dankzij inzet van alle partners, tot een stevig pakket aan activiteiten en projecten, laat Marcel Willemsen, voorzitter Commissie van Advies Arbeidsmarkt, weten in een reactie. “Hiermee faciliteren we de kennisinfrastructuur, innovaties en talentontwikkeling in West-Brabant. Uiteindelijk is het aan het (toekomstig) arbeidstalent in de regio dat met die innovatie en opgedane kennis daadwerkelijk aan de slag gaat.”

Werken aan skills

Dankzij de samenwerking zorgt men ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn voor werkenden om zich bij te scholen. Ook creëren de deelnemers inspirerende leeromgevingen waar leerlingen en studenten kunnen experimenten met moderne technologie. Er worden verschillende projecten en initiatieven gelanceerd, gaat Damen verder. “Zoals een skillslab robotlassen waar lassers zich kunnen laten bijscholen tot lasprogrammeur. Zo blijven de praktische en technische skills behouden, ondanks de automatisering in de techniek.”

Onderzoek en onderwijs

Daarnaast ligt er binnen het Regio Deal-project een focus op theoretisch onderwijs. Onder andere door het organiseren van een lectoraat robotisering en sensoring in stelling. Samen met studenten wordt onderzoek gedaan naar robotisering binnen de eerdergenoemde topsectoren. Op basis van de opgedane kennis worden vervolgens trainingen door heel de regio en het land georganiseerd.

Damen: “Denk daarbij ook aan een speciaal Kennisloket AgroFood & Biobased. Hierin werken studenten van Curio en de HAS Hogeschool aan innovatieopdrachten van West-Brabantse bedrijven. Deze opdrachten gaan bijvoorbeeld over de toepassing van biobased kunststoffen of precisielandbouw.” Curio en de Uitvindfabriek starten daarnaast met workshops en techniek challenges om leerlingen op het voortgezet onderwijs kennis te laten met techniek.

Goed op koers

Ondanks de coronacrisis ligt het project goed op koers, vertelt Damen. “Ongeveer één derde van het project is afgelopen jaar gerealiseerd. Ontmoetingen blijven echter belangrijk voor leren en ontwikkelen. Daarom zou het mooi zijn als bijeenkomsten en ontmoetingen dit jaar weer mogen bij een versoepeling van de maatregelen.”