Geld uit Regio Deal voor innovatie en onderzoek logistieke thema's LCB

09-05-2022

Logistics Community Brabant (LCB) zorgt voor innovaties en ontwikkelt kennis met en voor  de logistieke sector in Noord-Brabant. Binnen de zes LCB thema’s wordt onderzoek uitgevoerd: leefbare stad, datagedreven logistiek, slimme industrie, multimodaal, zorglogistiek en evenementen logistiek. Samen met LCB-directeur Leo Kemps zoomen we in op zorglogistiek en leefbare stad. Voor deze thema’s kreeg LCB subsidie van Regio Deal Midden- en West-Brabant.

Leo Kemps: “Logistics Community Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Toenmalige gedeputeerde Bert Pauli zette logistiek hoog op de agenda. We noemen hem daarom ook wel onze founding father. LCB schreef een voorstel voor versterking en ontwikkeling van de Brabantse logistieke sector samen met Eindhoven University of Technology, Tilburg University, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences (BUas). Ons doel is kennis ontwikkelen en naar de markt brengen.

Daarvoor zetten we allerlei projecten op, altijd samen met partijen uit het werkveld. Als directeur LCB ben ik verantwoordelijk voor de community en de organisatie. We zitten  op de campus van BUas, dichtbij en tussen de studenten. Onze themamanagers hebben elk hun team en sturen ook de fresh brains (studenten) aan. De Regio Deal-subsidie kregen we voor opzet en uitvoering van business cases leefbare stad en zorglogistiek. Daar vertel ik graag meer over.”

Thema Zorglogistiek

“Vroeger dacht men bij logistiek uitsluitend aan wielen en vrachtwagens. Sinds corona hoeven we niet meer zo vaak uit te leggen dat zorg ook een logistiek thema is. LCB heeft verstand van logistieke processen”, legt Kemps uit. “Met de Regio Deal-business case maken we ons hard voor tegengaan van verspilling van medicijnen en zorg- en verpleegartikelen”. Zo bracht LCB de retourstromen in kaart van ongebruikte medicijnen en zorg-en verpleegartikelen. In de gemeenten Breda en Altena onderzochten ze ook wat er terug komt aan niet gebruikte medicijnen, verpleeg- en verbandmaterialen. Spoiler: massieve hoeveelheden!

Minder verspilling

LCB wil bijdragen aan een circulaire economie door ongebruikte artikelen opnieuw te gebruiken, gaat Kemps verder. “Daarom onderzoeken we de economische en maatschappelijke haalbaarheid van een centrum voor heruitgifte van verpleegartikelen economisch en maatschappelijk haalbaar is. Naast het inzamelen en uitgeven van  verpleeg- en verbandmaterialen, gaan wij ook door met vergunningen en politieke lobby voor heruitgifte van medicatie.” Hier valt volgens hem nog veel te winnen. In Nederland mogen ongebruikte, nog goede en teruggebrachte medicijnen niet meer worden gebruikt. Dit is bij wet verboden. Formeel moet daarom alles worden verbrand.

Kemps: “We hebben op dit gebied dus nog flink wat lobbywerk te doen. Via het Ministerie van Volksgezondheid van Suriname kwamen we in contact met de zorgsector daar. Zij hebben wel interesse in onze teruggebrachte medicijnen. Ook ging er een zending zorg- en verpleegartiklen naar Oekraïne. We willen een relevante bestemming geven aan de teruggebrachte medicijnen en zorg- en verpleegartikelen. Daar draait het om in ons thema zorglogistiek.”

Thema Leefbare stad

Het wordt steeds drukker in de Brabantse dorpen en steden. Dit kan niet eindeloos doorgaan. Hoe zorgen wij samen dat de steden bereikbaar en leefbaar blijven? Hoe leiden we het personen- en goederenvervoer in goede banen? Hoe beperken we de nadelige effecten op mens, economie en milieu tot een minimum. Dat onderzoekt LCB met hulp van Regio-Deal subsidie.

 

Digitale Atlas

“Ook werken we aan een Digitale Atlas Leefbare Stad. Met deze atlas zie je alle mobiliteitsbewegingen die de stad in- en uitgaan. Voor gemeenten is het een waardevol instrument bij beter binnenstedelijk beleid op basis van de meest actuele informatie”, legt hij uit. “We spreken hierover ook met andere partijen.  Bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten in de binnenstad en creëren van bouwhubs, over zero-emissie of bevoorrading van de horeca. Alles om de binnenstad meer leefbaar te maken. Als je niet zorgvuldig met elkaar plant, is de binnenstad moeilijk bereikbaar en minder prettig leefbaar.”

 

Bewustwording groeit

“Ik ben trots op onze concrete resultaten, de instrumenten en kennisproducten die wij opleveren. En dat we met zo’n 170 studenten in 2021 op alle thema’s kennis ontwikkelden en/of toepasbaar maakten. Maar waar ik helemaal blij mee ben is de groeiende bewustwording bij partijen over digitale en duurzame mogelijkheden binnen al onze logistieke thema’s. We willen aan tafel, in gesprek met partijen, we willen beweging!”

 

Nodige duw

De kracht van Regio Deal is volgens Kemps dan ook de (financiële) ruimte om stakeholders aan hen te binden en bedrijven verleiden tot de stap naar innovatie. “De Regio Deal geeft net die nodige duw om hen te overtuigen. Dat is mooi meegenomen. Wij hebben geen commercieel belang. Het is onze maatschappelijke taak.”

Op de website van LCB is meer informatie te vinden over projecten, thema’s en producten waar LCB aan werkt.