Delta Agrifood Business:
kweekruimte voor innovaties in agrifoodsector

12-02-2021

Delta Agrifood Business (DAB) is hét innovatie- en expertisecentrum voor plantbased agrifood in de Zuidwestelijke Delta. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden werken samen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Denk aan: eiwittransitie, gepersonaliseerde voedselontwikkeling, 3D-foodprintin of duurzame voedselverpakkingen.

DAB startte op met financiële steun van Regio Deal Midden- en West-Brabant. Anja Hessels en Peter Berben van DAB leggen meer uit over dit Regio Deal-project.

Anja Hessels: “Sinds augustus 2018 werk ik als programma-adviseur voor DAB. Wie dat wil kan in het gebouw, het voormalige Suikerlab in Bergen op Zoom, ruimte huren voor kantoor, vergaderingen, laboratorium of voor ontwikkelingen in de klimaatkas. Onderwijsinstellingen, startups en bedrijven uit de Zuidwestelijke Delta krijgen bij DAB letterlijk en figuurlijk de ruimte om bij te dragen aan plantaardige agrifood innovaties.”

Project Regiodeal 2

Partijen en thema’s aan elkaar verbinden

“Samen met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen vernieuwt DAB de manier waarop we voedsel verbouwen, telen en bewerken”, gaat Peter Berben verder. “Wij staan ten dienste van het bedrijfsleven en organiseren ’toevalligheden’. Grote bedrijven en mkb’ers uit de regio komen bij ons met hun idee, vraagstuk of innovatie. Wij koppelen hen aan kennisinstellingen of aan startups die samen met het bedrijf onderzoeken en experimenteren. Vervolgens kan het bedrijf verder met het ontwikkelen van business. Zo levert elke samenwerkingspartner een steentje bij aan innovaties, research en development en opleidingen in de agrifoodsector. De subsidie uit de Regio Deal was belangrijk om het concept van DAB naar een hoger niveau te brengen. Om de bedrijven en kennisinstellingen te binden aan de regio en van daaruit de business ontwikkelen.”

Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen

“Grote partijen uit het bedrijfsleven zoals COSUN, PROTIX en Rijk Zwaan komen natuurlijk niet zomaar naar DAB”, merkt Hessels op. “Ze zien de meerwaarde. Wij gaan naar de bedrijven en onderwijsinstellingen toe en koppelen onderzoeksvraagstukken aan de studenten. De agrifoodsector heeft zoveel verschillende talenten nodig. Daarom zijn wij voor iedereen toegankelijk. Om alle partijen aan ons te blijven binden vind ik het belangrijk dat wij als DAB gastvrij zijn en laagdrempelig blijven.”

Toegankelijke meerwaarde

“Wij zien de ontwikkeling van het DAB als complementair naast ons eigen Green Protein Centre. Het DAB is heel toegankelijk en daardoor laagdrempelig voor startups en studenten”, laat Frank van Oord van COSUN weten. Anton Godschalk (Lamb Weston Meijer) ziet vooral de meerwaarde door de samenwerking van verschillende bedrijven in één centrum. “Juist door elkaars werelden te kennen kun je tot oplossingen komen, waar je eerder niet aan gedacht zou hebben”, vertelt hij.

Een aantrekkelijke agrifoodsector

Berber gaat verder: “DAB wil ook de agrarische sector aantrekkelijker maken om te werken. Het is heel erg van generatie op generatie en er is weinig nieuwe aanwas. Wij willen ervoor zorgen dat onze kinderen voor de agrarische sector kiezen. Het beeld bestaat nog steeds dat boer worden niet hip is, maar denk aan robotisering, zaaitechnieken, veredelen en lab-experimenten… dan wordt het opeens een ander verhaal. Wij zijn er om dat verhaal te vertellen aan jongeren en het beeld bij te stellen aan deze tijd.”