De MindLabs-formule:
slimme mensen x kunstmatige intelligentie = creatieve oplossing

21-07-2021

Met mensgerichte kunstmatige intelligentie maatschappelijke problemen oplossen. Dat is het gezamenlijke doel van MindLabs, een samenwerkingsverband dat is opgericht door Tilburg University, Fontys Hogeschool voor Journalistiek, ROC Tilburg, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg en DPG Media.

Steeds meer bedrijven, startups en onderwijsinstellingen sluiten zich aan bij MindLabs. Inmiddels is het uitgegroeid tot dé broedplaats en hotspot voor bedrijven die op zoek zijn naar technologische oplossingen voor problemen op het raakvlak van kunstmatige intelligentie en menselijk gedrag. MasterMinds is een recent project dat uit deze visie is geboren. MindLabs richt zich daarbij op vier aandachtsgebieden: Virtual & augmented reality, Natural language & data technologies, Robotics & avatars en Serious games & learning.

Vijf MasterMinds projecten

Projectleider van het MasterMinds-project en medeoprichter van MindLabs Max Louwerse schreef op verzoek een reeks onderzoeksprojecten voor de Regio Deal Midden- en West-Brabant. Uit die projecten met bedrijfspartners werden vijf MasterMinds projecten gekozen, elk met een looptijd van vier jaar. Louwerse: “Voor de MasterMinds werken we met een internationaal team, waarvoor we de beste kandidaten van de wereld selecteerden. Promovendi betalen we vanuit de Regio Deal subsidie, de overige kosten bestaan uit cofinanciering. Alle projecten zijn innovatief en interdisciplinair. Vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie maken we een verschil in de wereld door juist deze vraagstukken te onderzoeken.”

Trots op de samenwerking

Het is tamelijk uniek om op deze grote schaal samen te werken met onderwijsinstellingen en bedrijven. Voor mij is het helemaal geslaagd als de huidige vijf Regio Deal projecten leiden tot spin-off projecten; dat we na vier jaar samenwerken verder willen met elkaar. Het is mijn rol als onderzoeksleider daarop aan te sturen, vertelt Louwerse.

Sprongen maken met zevenmijlslaarzen

De Regio Deal stelt hen in staat om een boost te geven aan innovatief AI-onderzoek met een grote groep partners, kennisinstellingen en bedrijfspartners. Louwerse legt uit: “Dat is zonder subsidie niet op deze schaal mogelijk. Door de Regio Deal maken we met zevenmijlslaarzen sprongen in de AI-wereld. De zaadjes die de overheid met deze subsidie plant kunnen uitgroeien tot enorme planten!” Om een idee van het succes van MasterMinds te geven: recentelijk is het aangemerkt als één van de ICAI Labs, de landelijke samenwerking van verschillend]e universiteiten, bedrijven en de Nederlandse  overheid op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Onontkoombare resultaten

Het is nog te vroeg om de eerste resultaten te presenteren. Wetenschappelijk onderzoek begint vaak met een uitgebreide literatuurstudie en eerste experimenten, maar Covid-19 heeft ons niet bepaald geholpen met de experimenten. Voor alle vijf projecten overleggen we voortdurend met projectpartners over de voortgang en bespreken we tussenresultaten. Je kunt de projecten volgen op verschillende manieren:

  • Het organiseren van events voor het grote publiek. De volgende bijeenkomst vindt plaats in december. Mogelijk weer face-to-face.
  • De MindLabs-organisatie geeft regelmatig updates aan de regionale en landelijke media.
  • Uiteraard kun je de wetenschappelijke publicaties lezen, maar ook de vertalingen ervan in de media.
  • Het MindLabs-gebouw in de Tilburgse Spoorzone is in aanbouw. Hier komen vier labs voor onderzoek. MindLabs hoopt begin 2022 in naar dit gebouw te verhuizen. Hiermee krijgt het innovatiedistrict Spoorzone weer een extra impuls, als hart van de sterk opbloeiende digitale sector.

Louwerse: “We staan nog maar aan het begin. Ik denk dat het lastig gaat worden om aan onze resultaten te ontkomen.”

Maak kennis met de MasterMinds Regio Deal

Tot nu toe zijn er dus vijf MasterMinds die in volle gang zijn en waarvoor de Regio Deal voorzien heeft in financiële steun. Dit zijn:

  1. Gebruik van Serious Games in complexe besluitvorming in de logistiek – Haven van Rotterdam

De Haven van Rotterdam is een snel veranderende omgeving waarin vaak complexe beslissingen genomen moeten worden. Hoe kunnen die beslissingen op elkaar worden afgesteld door gebruik te maken van serious games en AI algoritmes?

  1. Neurofysiologie en VR in de luchtvaart – Koninklijke Luchtmacht en MultiSIM

Wat is er nodig is om VR-training van luchtmachtpiloten zo natuurgetrouw mogelijk te maken? Hoe kan een VR-training een effectieve aanvulling vormen op de opleiding van piloten? Hiervoor wordt gekeken naar biofeedback: wat moeten we ontwikkelen om ervoor te zorgen dat piloten vergelijkbare fysieke reacties hebben als in de simulator en in de lucht?

  1. AR & VR voor onderhoud – Actemium, Marel en CastLab

Het effectief en efficiënt trainen van de volgende generatie werknemers in de maakindustrie is een belangrijkere taak voor bedrijven. Er is een grote behoefte aan succesvolle trainingsmethoden, maar tegelijkertijd is er veel onbekend over welke trainingsmethoden het meest effectief zijn. In dit project onderzoeken we de effectiviteit van virtual reality en augmented reality bij engineering en onderhoudstaken.

  1. Evidence-based preventie: predictive analytics – Interpolis en Gemeente Tilburg

Kan het preventiegedrag van mensen effectiever beïnvloed worden door communicatie persoonlijker te maken passend bij iemands specifieke risicoperceptie? Datasets worden aan elkaar gekoppeld om patronen te verklaren en voorspellende modellen te optimaliseren. Zo kijken we of je met grote hoeveelheden data menselijk gedrag kunt voorspellen.

  1. Virtual Reality in het onderwijs – WPG Zwijsen, Spacebuzz en Timeaware

Kunnen virtuele docenten ontwikkeld worden die kunnen lesgeven? Kan Willem van Oranje in een geschiedenisles opduiken of kan een echte maar virtuele astronaut ons meer leren over ons zonnestelsel en planeet Aarde?

Meer weten over MindLabs en de vijf Regio Deal MasterMinds projecten?

Bezoek de speciale website van MindLabs of bekijk voor een eerste kennismaking deze interessante YouTube-video.