DALI
Supply chain data science

12-05-2021

Vernieuwing en innovatie zijn noodzakelijk om concurrerend en toekomstbestendig te blijven in de logistieke sector. Hiervoor is het Regio Deal-project Data Science voor Logistieke innovatie “DALI” gestart. Projectleider Bas Groot van de Breda University of applied sciences (BUas) vertelt over de doelen en de nieuwste innovaties binnen DALI. Stefan Broeders van NextUp vertelt over het gebruik van AI voor het planbord van de toekomst. REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant zijn projectpartners.

Bas de Groot: “DALI is een project waarin 18 bedrijven pilots uitvoeren om met datatoepassingen processen in de logistiek en supply chain te verslimmen. Een soort Proeftuin van logistieke innovatie. Vanuit deze pilots worden generieke toepassingen en tools op het gebied van data ontwikkeld voor MKB-bedrijven en het onderwijs.”

Kracht van de regio Mid/West-Brabant

De logistieke sector is één van de belangrijkste economische sectoren van Zuid-Nederland. In Noord-Brabant werken ruim 160.000 mensen in deze bedrijfstak. Dat is 1 op de 9 werkzame Brabanders. Innoveren blijft daarom bijzonder belangrijk. De Groot: Dankzij de bijdrage uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling konden we dit programma goed optuigen. Mijn wens is dat we 5 tot 10 generieke tools beschikbaar stellen voor de hele sector. En dat een grote groep bedrijven in Zuid-Nederland van die tools profiteert. Uiteindelijk versterkt dit de concurrentiepositie van de logistieke bedrijven in de regio. Ik noem graag 2 succesvolle voorbeelden van generieke tools die binnen DALI ontwikkeld worden:”

Dali Project

1. De digitale vrachtbrief
De digitale vrachtbrief is de elektronische vervanger van het papieren formulier. Het bedrijf Collect + Go is trekker. Het digitale formulier biedt veel voordelen: gegevens worden veiliger en beter vastgelegd, het versnelt het afhandelingsproces en het contact kan meer op afstand. Binnenkort is een digitale basisversie van de vrachtbrief voor elk MKB-bedrijf in de regio beschikbaar.”

2. Realtime registratie bij de toegangspoort
DATACLEP is een tool die is ontwikkeld door Monotch & Sentors. Voor de Barge Terminal Tilburg en het Haven- en Industriegebied Moerdijk ontwikkelden zij een tool die data van relevante sensoren op de terreinen in real-time beschikbaar maakt voor o.a. bedrijven, vrachtwagenchauffeurs en hulpdiensten. Een voorbeeld hiervan is een slimme camera die containers registreert bij de toegangspoort en gevaarlijke stoffen codes op ADR-borden herkend. De chauffeurs en de bedrijven hebben meteen alle relevante informatie beschikbaar. Dit zijn mooie voorbeelden van het toepassen van data om processen in de logistiek en supply chain te verslimmen.  Binnen het DALI-project komt ook een mobiele variant beschikbaar waardoor ook andere terreinen ervaringen op kunnen doen met deze toepassingen.”

Drempels wegnemen

“We weten dat veel MKB-bedrijven nog heel voorzichtig zijn met het gebruik van deze vernieuwende toepassingen. Bedrijven weten niet wat ze kunnen verwachten. Eén van de doelstellingen van DALI is om deze drempels weg te nemen. Dit doen we onder andere door het gesprek aan te gaan met bedrijven en de resultaten, kennis en ervaring die we opdoen binnen de cases te delen. Via live bijeenkomsten en in coronatijd via webinars.”

Van automatisering naar machine learning

Stefan Broeders van NEXTUp Software is één van de deelnemende bedrijven binnen het DALI-netwerk. Hij gaat graag nog een stapje verder dan software automatisering en vertelt graag over het innovatieve project waar hij nu bezig is.

Het planbord van de toekomst

“Als logistiek dienstverlener of verlader is het belangrijk dat de vracht veilig, snel en op tijd wordt opgehaald en bezorgd. Daarnaast moeten alle partijen in de keten juist en tijdig worden geïnformeerd, ook als het anders loopt dan gepland. NextUp Software faciliteert dit complete proces van A tot Z. Binnen het DALI-project werkt NextUp Software aan het planbord van de toekomst. Met artificial intelligence (AI) zorgen we ervoor dat de planner zijn werk efficiënter en proactiever uit kan voeren.”

AI is de toekomst!

“Het is allemaal heel vernieuwend waar we mee bezig zijn. In de logistiek draait het om: het juiste pakket, op de juiste tijd, op de juiste plaats, tegen de juiste kosten. Voor onze software
zijn de planner en de chauffeur de belangrijkste gebruikers. De traditionele planner berekent de afstand, de snelheid van het voertuig en soms ook het wegtype. Maar er zijn veel meer variabelen waarmee je rekening kunt houden. Bijvoorbeeld: het verkeer, weersomstandigheden, hoe snel rijdt de chauffeur, hoeveel scans per uur doet de chauffeur gemiddeld, hoeveel pakketten zitten er in het voertuig…je kunt het zo gek niet verzinnen wat je allemaal met deze data kunt doen. Hier komt machine learning om de hoek kijken. Door AI en machine learning wordt de verwachte aankomsttijd steeds nauwkeuriger berekend.”

2 stappen vooruit en 1 stap achteruit

“We willen de planner een tool geven waarmee hij kan voorspellen, eerder ingrijpen en klanten nauwkeuriger kan informeren. We zitten midden in het experiment en het proces van machine learning. We trainen ons model op basis van data. Dat is vallen en opstaan, leren en innoveren, maar ik ben ervan overtuigd dat het veelbelovend is!”