Bio-aromaten van Biorizon:
een klimaatvriendelijk alternatief

22-07-2021

Aromaten zijn onmisbare bouwstenen voor de chemische industrie. Ze zijn gemaakt van aardolie, een fossiele grondstof die uitgeput raakt en slecht is voor het milieu. De chemische industrie heeft daarom behoefte aan een hernieuwbaar en klimaatvriendelijk alternatief. Vanuit deze behoefte ontstond het programma en onderzoekscentrum Biorizon dat kwam met een oplossing: bio-aromaten.

Deze aromaten zijn essentieel in een circulaire economie, hebben een kleinere CO2-voetafdruk én vaak betere eigenschappen. In veel producten zijn aromaten verwerkt. Bijvoorbeeld in verf en kunststof. De overgang van fossiele aromaten naar klimaatvriendelijkere opties is dus belangrijk.

Joop Groen, directeur Biorizon:
“Samen met de chemische industrie startten initiatiefnemers TNO (Nederland) en VITO (Vlaanderen) in 2013 Biorizon. Met gebundelde krachten zetten zij een wereldwijd toonaangevend onderzoekscentrum neer op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Dagelijks werken TNO en VITO hier samen met bedrijven en kennisinstellingen aan het ultieme doel: de commerciële productie van bio-aromaten die worden toegepast in uiteenlopende producten. Aromaten die producten niet alleen duurzamer, maar ook beter maken.”

Studie, samenwerking en subsidie

“Voor innovatie en onderzoek heb je apparatuur, laboratoria en kenniswerkers nodig. De Regio Deal Midden- en West-Brabant droeg hieraan bij en heeft daarmee Biorizon verder laten groeien. De kracht van het Regio Deal-programma zit hem naar mijn mening in drie dingen:”

  1. Het is actiegericht en financiert faciliteiten zodat we ook daadwerkelijk aan de slag kunnen.
  2. Het stimuleert samenwerkingsprojecten. Partijen slaan de handen ineen en werken samen aan een project.
  3. Het is laagdrempelig, efficiënt en veel eenvoudiger aan te vragen dan bijvoorbeeld een Europese subsidie.

Appels plukken

Groen: “Het meest trots ben ik op wat we bereiken in de chemische wereld. Sinds 2013 hadden we een droom die nu langzaam begint uit te komen. Ik vergelijk Biorizon ook wel eens met een appelboom die we in 2013 plantten op de Green Chemistry Campus. We willen goed voor die boom zorgen, zodat we in de toekomst veel appels oogsten. Onze eerste appel, ofwel spin-off, is Relement. Dit bedrijf is in 2020 opgericht en gaat op commerciële schaal bio-aromaten produceren en verkopen voor onder andere smeermiddelen en coatings. Eén van de eerste bio-aromaten die Relement op de markt brengt, is een grondstof om 100% biobased alkydverf te maken. Deze verf gaat niet alleen langer mee door een betere krasvastheid en UV-bestendigheid, hij is ook duurzamer. Omdat er geen aardolie meer nodig is voor de productie, kan Relement vanaf 2027 een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van CO2.”

Van fossiel naar biobased

“Het is bijzonder dat het Biorizon-programma vanuit Bergen op Zoom een belangrijke bijdrage levert aan klimaatdoelstellingen”, meent Groen. “Het ontwikkelen van hoogwaardige kennis maakt West-Brabant sterker. En het regionale bedrijfsleven kan zich onderscheiden door het toepassen van de nieuwe technologie en kennis en daarmee voorop lopen in de transitie. Acht jaar samenwerken aan deze technologieontwikkeling lijkt misschien lang, maar het is eigenlijk heel kort als je bedenkt dat er 160 jaar is gewerkt aan aardolie. We staan nog maar aan het begin van de transitie van fossiel naar biobased.”